Výzkumný Ústav Kosmických Technologií

Vítejte v budoucnosti, kde létání kosmem je standard.
Létání po sluneční soustavě je na dosah.
Navštívíme jiné planety naší sluneční soustavy.
Vybudujeme základny na jiných planetách.

Hlavní náplní činnosti ústavu je realizace výzkumu a vývoje z oblasti
kosmických technologií.

Primárně se zaměřujeme na technologie použitelné v kosmu.
Sekundárně na technologie použitelné v armádě.
Terciálně na těžbu surovin mimo planetu Zemi.

Učinily jsme skutečný pokrok v oblasti pohonů, kde
jsme vytvořily technologii jež je na elektřinu a umožňuje
pohyb pod-světelnou rychlostí při dostatečném tahu
potřebném pro opuštění zemského povrchu.

V oblasti obranných technologií jsme udělali pokrok
při vývoji obranného štítu.

V oblasti energetických zdrojů jsme vyvinuli technologie
jež je schopna měnit gama záření a teplo na elektriku.

V oblasti paměťových medií máme technologie jež k
uložení informace používají spin elektronu.

Domácí      Kontakty      Vývoj      Pro investory